Poskytnutí půjčky z fksp

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Poskytnutí půjčky z fksp

Fond kulturních a sociálních potřeb

Jak správně využívat fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)? To sužuje nejen odboráře, ale též některé managementy z podnikatelské sféry a rozpočtových a příspěvkových organizací.
osz-stare.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/05_2000/FKSP.html

Základní škola ……… okres ………

Žádost o bezúročnou půjčku z Fksp. O poskytnutí bezúročné půjčky žádám v souladu s ustanovením §11 vyhlášky Ministerstva financí ČR č.114/2002 Sb., o FKSP ze dne 27.3.2002. . Půjčka bude poskytnuta na základě smlouvy
pckvary.cz/no_flash/files/zadost_bezurocna_pujcka.doc

Zásady

Článek 1 – Tvorba Fondu. výše půjčky do 10 000 Kč. V případě vyššího zájmu o půjčku budou dříve uspokojováni zájemci, kteří dosud půjčku z FKSP neměli a ti, kteří prokáţí sociální potřebnost.
iss-cheb.cz/images/pdf/fkspzasady2011.pdf

Nejčastější dotazy z FKSP řešené na oddělení přímých...

Odpověď: Poskytnutí půjčky z FKSP na nákup dřevěných desek na podlahu v rodinném domě nevylučujeme. Pokud je to úprava, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, tak je to půjčka na provedení změny stavby domu, který.
kr-moravskoslezsky.cz/zip/zsk_opn_px01.pdf

NOx_9_2_2_PO.indd

. půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992, dá- le náhrady škod a pojistná plnění vztahující se k majetku pořízenému z fondu. Do fondu mohou být přijaty peněž- ní a jiné dary určené k použití podle účelu FKSP.
dashofer.cz/download/ukazky/no/NOx_9_2_2_PO.pdf?wa=WWW13IX

ČÚS č. 704 – Fondy...Použití FKSP na půjčky...

O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu návratné sociální výpomoci nebo půjčky, včetně půjčky na bytové účely, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem.
knihovna.oseminare.cz/index...93_Fondy,_bod_5...AD_FKSP_na_p%C...

FKSP – sociální půjčka - Komunitní portál...expertů a...

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP v § 11 Sociální výpomoci a půjčky umožňuje poskytnout sociální půjčku zaměstnanci, který se ocitne v tíživé nebo neočekávané sociální situaci. Kdo posoudí, případně čím se doloží tíživá či.
mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d5031v7052-fksp-socialni-pujcka/?

Zaměstnanecké výhody a jejich daňová...profesionálů a daňových

Zdroj: Daně a právo v praxi 2006/1. musí jít o půjčky poskytnuté zaměstnavatelem buď z FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku, tj. vždy ze zisku (z příjmu) po jeho zdanění,. Poskytnutí dvou bezúročných půjček zaměstnanci
danarionline.cz/archiv...vyhody-a-jejich...

půjčka z fksp

Půjčka: 10000 Kč. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních.... dilema, speciálně u Romů, systém stipendií a půjček? . Poskytnutí půjčky z FKSP - Týdeník školství
mdrc.cz/půjčka-z-fksp/

Detail dokumentu - Komunitní portál účetních expertů

Detail náhledu dokumentu. . Fond kulturních a sociálních potřeb je uveden jako jeden z peněžních fondů v zákonech o rozpočtových pravidlech. . Další zdroje FKSP jsou: splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992,
ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d8976v11792-fksp-v-ucetni...